Pembiayaan Peribadi – i Koperasi Yayasan Ihsan

Pembiayaan Koperasi Yayasan Ihsan (Koperasi), khas untuk kakitangan kerajaan. Komitmen luar tinggi, blacklist, CCRIS/CTOS juga layak. Koperasi Yayasan Ihsan Rakyat adalah syarikat yang berdaftar di bawah Akta Syarikat 1965 dan bekerjasama dengan RCE Marketing Sdn Bhd untuk menawarkan pinjaman koperasi.

Kadar: 6.99% Tempoh Maksima: 10 Tahun

Terma & Kelayakan

 • Kakitangan kerajaan persekutuan (AG) sahaja
 • Berumur 20-57 tahun.
 • Berjawatan tetap serta berkhidmat melebihi satu (1) tahun.
 • Potongan gaji (termasuk pembiayaan baru) tidak melebihi 60% daripada jumlah pendapatan.
 • Pendapatan minimum layak memohon.
 • Tempoh bayaran balik 12–120 bulan.
 • CTOS, CCRIS, Blacklist, Bankrupt, Bankruptcy boleh Overlap.

Keistimewaan

 • Tiada penjamin diperlukan.
 • Tanpa bayaran pendahuluan dan tiada deposit sekuriti diperlukan.

Dokumen Yang Diperlukan

 • Slip gaji asal satu bulan terkini (e-payslip perlu disahkan Majikan dan 3 salinan).
 • 4 salinan. Satu (1) bulan penyata gaji asal yang terkini dan dua (2) salinan untuk setiap dua (2) bulan terkini (disahkan majikan).
 • 4 Salinan IC disahkan majikan.
 • Surat pengesahan majikan
 • Surat opsyen bersara (jika perlu).
 • Salinan surat lantikan tetap bagi pemohon yang baru bekerja minima 3 bulan.
 • Salinan buku bank/statement.
 • Bil air/api/Astro/telefon (bil original).
 • Jika buat overlap settlement dari bank mesti sertakan penyata penyelesaian tunai.
 • Penyata penyelesaian pinjaman (jika perlu).