3P Special Package (3PS)

Tujuan

 • Untuk tujuan peribadi – Penggunaan Tunai

Siapa Boleh memohon

 • Penjawat awam
  • – Kakitangan kerajaan di bawah skim pencen untuk bersara dalam tempoh 5 tahun
 • Angkatan Tentera Malaysia
  • – Pekerjaan di bawah kategori “Tetap & Berpencen”
  • – Untuk LLP – sekurang-kurangnya 18 tahun dalam perkhidmatan
  • – Untuk Pegawai – Minimum 5 tahun sebelum bersara

Tempoh

 • Sehingga 10 tahun

Jumlah Pembiayaan

 • Minimum : RM 5,000.00
 • Maksimum : RM 150,000.00

Kadar Keuntungan

 • Flat Persaingan & Kadar Terapung

Cara Pembayaran

 • Pencen dengan BMMB
 • Potongan Gaji Pada Sumber

Wasiat / Will – menulis

 • Sangat digalakkan

Takaful

 • Pilihan

Dokumen yang diperlukan

 • Salinan kad pengenalan (depan dan belakang)
 • Slip gaji 1 bulan terkin
 • Surat Pengesahan Pekerjaan
 • Kenyataan Penyelesaian Terkini
 • Penyata Pelaburan (jika berkenaan)

Kelayakan Pemohon

 • Kapasiti Pembayaran Balik
  • – Tentukan oleh NDI & DSR
 • Pekerjaan
  • – Di bawah “Tetap & Berpencen”