Pembiayaan Peribadi PESARA (3P)

Tujuan

 • Untuk kegunaan peribadi

Siapa Boleh memohon

 • Pesara Angkatan Tentera Malaysia
 • Semua Pesuruhjaya Kerajaan

Tempoh

 • Minimum : 3 tahun
 • Maksimum : 10 tahun

Jumlah Pembiayaan

 • Minimum : RM 5,000.00
 • Maksimum : RM 150,000.00

Kadar Keuntungan

 • Flat Persaingan & Kadar Terapung

Cara Pembayaran

 • Pencen dengan BMMB

Wasiat / Will – menulis

 • Sangat digalakkan

Takaful

 • Pilihan

Dokumen yang diperlukan

 • Salinan kad pengenalan (depan dan belakang)
 • Salinan Kad Pencen
 • Pendahuluan Pencen / Penyata
 • Buku Simpanan BMMB

Kelayakan Pemohon

 • Kapasiti Pembayaran Balik
  • – Tentukan oleh NDI & DSR
 • Pencen
  • – Pencen dikreditkan dengan BMMB dan dibayar oleh JHEV untuk Angkatan Bersenjata
  • – Pencen dikreditkan dengan BMMB di bawah Skim A dan dibayar oleh JPA