PPK Cuepacs Debt Settlement

Tujuan

 • Untuk tujuan Penyelesaian Hutang

Siapa Boleh Memohon

 • Kakitangan kerajaan berumur 45 tahun ke atas di bawah skim Pencen

Tempoh

 • Minimum : 3 tahun
 • Maksimum : 10 tahun

Jumlah Pembiayaan

 • Minimum : RM 5,000.00
 • Maksimum : RM 150,000.00

Kadar Keuntungan

 • Kadar Flat Kompetitif

Cara Pembayaran

 • Gaji dengan BMMB
 • Potongan Gaji Pada Sumber

Wasiat / Will – menulis

 • Sangat digalakkan

Takaful

 • Pilihan

Dokumen yang diperlukan

 • Salinan kad pengenalan atau ID (depan dan belakang)
 • Slip gaji 3 bulan terkini
 • Surat Pengesahan Pekerjaan
 • Kenyataan Penyelesaian Terkini

Kelayakan Pemohon

 • Kapasiti Pembayaran Balik
  • – Tentukan oleh NDI & DSR
 • Pekerjaan
  • – Di bawah Skim Tetap & Berpencen