Pembiayaan Peribadi

Terbuka kepada semua kakitangan swasta

AEON iCash Personal Financing

AEON iCash Personal Financing adalah skim pinjaman peribadi yang ditawarkan oleh AEON Credit Service (M) Berhad. Pinjaman AEON iCash adalah antara pinjaman peribadi yang paling popular di …

Info Lanjut →

Affin Islamic Personal Financing-i

Affin Islamic Personal Financing-i adalah pelan pinjaman peribadi Islamik dengan konsep “Tawarruq” yang ditawarkan oleh Affin Islamic Bank. Affin Islamic Bank Berhad adalah salah satu institusi kewangan …

Info Lanjut →

Agrobank AgroCash-i

Agrobank AgroCash-i adalah pinjaman peribadi Islamik dari Agrobank yang menggunakan konsep Tawarruq. Pinjaman peribadi patuh Syariah ini dibuka kepada kakitangan kerajaan dan kakitangan GLC (Syarikat berkaitan/milik kerajaan). Ramai …

Info Lanjut →

Al Rajhi Personal Financing-i

Al Rajhi Personal Financing-i dari Al Rajhi Bank adalah pinjaman peribadi Islamik tak bercagar yang patuh Syariah. Pinjaman peribadi ini disasarkan kepada semua warganegara Malaysia, iaitu dibuka …

Info Lanjut →

Bank Islam Pembiayaan Peribadi-i Bukan Pakej

Bank Islam Pembiayaan Peribadi-i Bukan Pakej adalah pelan pinjaman peribadi daripada Bank Islam. Pinjaman ini juga dikenali sebagai Bank Islam Personal Financing-i (non-package). Bank Islam …

Info Lanjut →

Bank Islam Pembiayaan Peribadi-i Pakej Dengan Kadar Terapung

Bank Islam Pembiayaan Peribadi-i Pakej Dengan Kadar Terapung adalah pelan pembiayaan peribadi daripada Bank Islam. Pelan pinjaman peribadi ini juga dikenali sebagai Bank Islam Personal Financing-i …

Info Lanjut →

Bank Islam Pembiayaan Peribadi-i Pakej Dengan Kadar Tetap

Bank Islam Pembiayaan Peribadi-i Pakej Dengan Kadar Tetap adalah pelan pembiayaan peribadi daripada Bank Islam Malaysia Berhad. Pelan pinjaman peribadi ini juga dikenali sebagai Bank Islam …

Info Lanjut →

Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Swasta

Bank Rakyat Pembiayaan Peribadi-i Sektor Swasta atau Bank Rakyat Personal Financing-i Private adalah pinjaman peribadi Islamik daripada Bank Rakyat. Pelan pinjaman peribadi Bank Rakyat ini adalah …

Info Lanjut →

BSN MyRinggit Eksekutif-1

BSN MyRinggit Eksekutif-1 adalah pelan pinjaman peribadi daripada Bank Simpanan Nasional (BSN). Pinjaman ini adalah pinjaman peribadi konvensional tak bercagar. Ini bermaksud pemohon tidak perlu …

Info Lanjut →

Maybank Personal Loan

Maybank Personal Loan adalah pelan pembiayaan peribadi konvensional tak bercagar daripada Malayan Banking Berhad (Maybank) Malaysia. Pelan pinjaman peribadi Maybank ini ditawarkan kepada rakyat Malaysia yang berkhidmat …

Info Lanjut →
Close Menu