Semak Kelayakan

Sila lengkapkan maklumat anda dibawah untuk tindakan susulan pegawai pemasaran kami. Ruangan bertanda (*) wajib dilengkapkan.

  Maklumat Peribadi
  1. Nama Penuh (Seperti didalam IC)

  2. No Kad Pengenalan

  3. No Telefon

  4. Alamat Emel

  Maklumat Majikan & Pekerjaan
  1. Nama Majikan

  2. Alamat Majikan

  3. No Telefon Majikan

  4. Status Majikan

  5. Status Pekerjaan

  Maklumat Kewangan
  1. Gaji Kasar

  2. Jumlah Potongan

  3. Maklumat Lain BankcrupcyPenyatuan HutangHigh ComitmentCCRISCTOSTiada

  4. Nyatakan jumlah & maklumat Bankcrupcy, Penyatuan Hutang, High Comitment, CCRIS, CTOS (Jika ada)

  5. Jumlah Pinjaman yang Dipohon

  6. Slip Gaji Semasa (Saiz fail: 5MB, Format: jpg, png, pdf sahaja)

  7. Kad Pengenalan (Saiz fail: 5MB, Format: jpg, png, pdf sahaja)

  8. CCRIS atau CTOS Report (Saiz fail: 50MB, Format: jpg, png, pdf sahaja)

  9. [recaptcha]

   Maklumat Peribadi
   1. Nama Penuh (Seperti didalam IC)

   2. No Kad Pengenalan

   3. No Telefon

   4. Alamat Emel

   Maklumat Majikan & Pekerjaan
   1. Nama Majikan

   2. Alamat Majikan

   3. No Telefon Majikan

   4. Status Majikan

   5. Status Pekerjaan

   Maklumat Kewangan
   1. Gaji Kasar

   2. Jumlah Potongan

   3. Maklumat Lain BankcrupcyPenyatuan HutangHigh ComitmentCCRISCTOSTiada

   4. Nyatakan jumlah & maklumat Bankcrupcy, Penyatuan Hutang, High Comitment, CCRIS, CTOS (Jika ada)

   5. Jumlah Pinjaman yang Dipohon

   6. Slip Gaji Semasa (Saiz fail: 5MB, Format: jpg, png, pdf sahaja)

   7. [recaptcha]